Branding Personalny

Wiek XXI bez wątpienia jest złotym okresem brandingu. Marki zdominowały nasze życie zarówno pod względem handlowym, jak i medialnym. Świadczy o tym niezwykle szybki rozwój różnych gałęzi marketingu. Bez wątpienia, do takiego stanu rzeczy przyczynił się rozwój mediów, w tym najbardziej Internetu. Dało to podstawy do zwiększenia znaczenia zjawisk, które istniały już wcześniej, ale w niewielkiej skali.

Jednym z takich zjawisk jest branding personalny. Pojęcie marki wykracza obecnie daleko poza znaki towarowe i sprawy handlowe. Dzięki mediom społecznościowym, marka osobista (niegdyś zarezerwowana dla nielicznych) stała się zjawiskiem bardziej powszechnym, a co za tym idzie ważnym. Markę osobistą może właściwie posiadać każda aktywna internetowo osoba. Pytanie tylko, czy każdemu jest ona potrzebna. Oczywiście, że nie. Natomiast dla osób chcących budować swoją markę, branding personalny wydaje się niezbędny.

Branding personalny to budowanie swojej marki osobistej. Jest to proces świadomego wyróżniania się spośród tłumu, dzięki swojemu wizerunkowi, umiejętnościom czy innym indywidualnym cechom. Tworząc swoją markę osobistą, powinniśmy mieć świadomość, że wiąże się ona zarówno z życiem zawodowym, jak i prywatnym. Zjawisko to występuje najczęściej wśród osób o indywidualnych profesjach. Przykładami mogą być: przedsiębiorcy, politycy, artyści, sportowcy czy przedstawiciele wolnych zawodów.

Proces brandingu personalnego opiera się na kilku etapach działania. Pierwszy to autoanaliza, której trzeba dokonać, żeby być świadomym swoich mocnych i słabych stron. Kolejny etap to określenie obszarów działania i grup docelowych. Ważna jest tu świadomość, kto może być odbiorcą naszej marki. Następnie musimy określić cele, które chcemy osiągnąć za jej pomocą. Ostatni etap stanowią konkretne działania w ramach brandingu, które mieszczą się w obszarach coachingu, mentoringu czy marketingu.