Czym jest osobista marka?

O ile pojęcie marki jest powszechnie znane, tak określenie czym jest osobista marka, może przysparzać już pewnych trudności. Zastanówmy się zatem, co oznacza to pojęcie i jakie korzyści można osiągnąć kreując jako markę, własne nazwisko. To jak jesteśmy odbierani, ma olbrzymie znaczenie, zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym.

Personal branding, czyli czym jest osobista marka

Na czym polega personal branding

W przypadku marki osobistej jej nazwą jest imię i nazwisko danej osoby, a funkcję logo pełni najczęściej osobisty podpis lub parafka. Często jest ono opatrzone również osobistym wizerunkiem. Personal branding utożsamia się często również z tym, w jaki sposób postrzegają nas inni. Jest to coś, co pozwala wybić się na rynku i zyskać grono zadowolonych klientów. Zastanawiając się nad tym, czym jest osobista marka, warto podkreślić, że jeżeli zostanie ona dobrze wykreowana, pomoże osiągnąć sukces nie tylko na polu zawodowym, ale również prywatnym.

Jak zbudować osobistą markę?

Wiedząc czym jest osobista marka, można uznać, że tworzymy ją na różnych etapach naszego życia. Rozwija się ona równolegle do rozwoju talentów, rozwoju zawodowego oraz rozwoju posiadanych umiejętności i nabywania nowych. Budowanie marki osobistej nie polega wyłącznie na wskazaniu kompetencji danej osoby, lecz również na wywoływaniu przez nią pozytywnych emocji u innych, które rodzą chęć współpracy. Jest to trudna sztuka, wymagająca wiele wysiłku. Nad silną marką osobistą trzeba konsekwentnie pracować i nie chodzi tu wyłącznie o korzystne zaprezentowanie swoje osoby, ale również o potwierdzenie swoich kompetencji konkretnymi działaniami.

Przystępując do jej budowania, warto najpierw odpowiedzieć sobie na kilka pytań, takich jak: co jest celem naszego działania, co chcemy zakomunikować otoczeniu, komu dedykowany jest nasz przekaz, a także czym jest marka osobista dla nas samych? Warto także zastanowić się nad swoimi silnymi i słabymi stronami, jak i nad tym w jaki sposób reagujemy na różne sytuacje. Mając świadomość czym jest osobista marka, trzeba zadbać również o spójność przekazów i prowadzonej komunikacji. Przykładowo to co dana osoba udostępnia na swoim profilu w social mediach, nie może być sprzeczne z tym, w jaki sposób kreuje ona swój wizerunek.

Dla kogo marka osobista?

Dla kogo marka osobista

Wiemy już czym jest osobista marka, i co jest ważne przy jej budowaniu. Nasuwa się jeszcze pytanie kto może, czy też kto powinien ją kreować? I choć może to wydać się zaskakujące, odpowiedź brzmi: każdy. Marka osobista nie jest zarezerwowana wyłącznie dla wybranych. Mogą budować ją zarówno osoby publicznie znane, jak i przedstawiciele różnych zawodów, pasjonaci, influencerzy – innymi słowy wszyscy, którzy mają do przekazania coś wartościowego i zależy im na pozytywnym zaprezentowaniu swojej osoby otoczeniu.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]