Jak budować markę osobistą

Proces tworzenia marki osobistej jest nieodzownym działaniem dla tych, którzy traktują swoją karierę zawodową poważnie. Jeśli ktoś czuje się mocny w swoim fachu, ma dużo do zaoferowania i chciałby przy okazji pochwalić się swoimi umiejętnościami, powinien świadomie tworzyć własną markę. Jak zatem powinien przebiegać ów proces?

Czym jest branding personalny?

Branding personalny to budowanie swojej marki osobistej. Jest to proces świadomego wyróżniania się spośród tłumu, dzięki swojemu wizerunkowi, umiejętnościom czy innym indywidualnym cechom. Tworząc swoją markę osobistą, powinniśmy mieć świadomość, że wiąże się ona zarówno z życiem zawodowym, jak i prywatnym. Dlatego powinniśmy do wszelkich publikacji podchodzić w bardzo ostrożny sposób. Internet nie zapomina niczego.

Określenie swoich atutów

Jedną z pierwszych czynności, jakie powinniśmy wykonać jest określenie swoich mocnych stron. Musimy zastanowić się, w czym czujemy się ekspertami, w czym jesteśmy lepsi od innych. Właśnie te cechy będziemy eksponować w naszych działaniach. To właśnie one będą przedmiotem naszych publikacji, wypowiedzi czy wpisów.

Określenie celów

Drugą podstawową kwestią, której trzeba dopilnować, to określenie jasnych celów naszych działań. Cele te powinny być jak najbardziej możliwe do osiągnięcia i zgodne z naszym budżetem. Ważne też, aby cele te mogły być w 100% zweryfikowane po skończeniu konkretnych działań. Będziemy wtedy mieć podstawę do dalszych kroków.

Komunikacja z klientami

Dobra i celowa komunikacja to najważniejsza cecha w budowaniu marki osobistej. Po pierwsze trzeba wybrać grupę docelową, do której chcemy wysyłać swoje komunikaty. Po drugie powinniśmy wybrać  różne kanały, przez które będziemy się komunikować. Mowa tutaj o: stronie internetowej, blogu, mediach społecznościowych, a w późniejszej fazie prasie, telewizji czy radiu.

Spójność i konsekwencja w działaniu

Dokonując konkretnych działań komunikacyjnych powinniśmy zadbać o spójność swoich komunikatów. Niezależnie od danego kanału i formy wypowiedzi powinniśmy być konsekwentni w działaniu, a nasz przekaz powinien być jasny. Tylko wtedy nikt nie będzie miał powodów do zarzucenia nam nieszczerości i braku profesjonalizmu.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]