Personal branding na LinkedIn

Każdemu, komu zależy na rozwoju zawodowym, powinien być znany zwrot personal branding na LinkedIn. Jest to serwis uważany za jedno ze skuteczniejszych narzędzi, służących budowaniu i rozwijaniu marki osobistej.

Pokaż się pracodawcom!

Nie od dziś wiadomo, że wizerunek marki w Internecie ma znaczenie. W tym również marki osobistej, szczególnie w przypadku osób, którym zależy na rozwoju kariery zawodowej. Jedną z przestrzeni, w której można ją z powodzeniem kształtować, są media społecznościowe. Personal branding na LinkedIn wiąże się z takim kreowaniem swojego wizerunku, który umożliwi pokazanie się potencjalnym pracodawcom od jak najlepszej strony, a co za tym idzie otrzymywanie ciekawych ofert pracy.

Czym jest personal branding

Czym jest personal branding?

Aby zrozumieć na czy polega personal branding na LinkedIn, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z ogólnym znaczeniem tego pojęcia. Personal branding to nic innego jak marka osobista. W nieco szerszym znaczeniu jest to strategia marketingowa ukierunkowana na kreowanie spójnego wizerunku i prezentowanie go odbiorcom. Powinien z niej skorzystać każdy, kto chce budować swoją reputację i stać się rozpoznawalnym na polu zawodowym. Trzeba jednak wiedzieć, że jest to coś więcej, niż tylko pozytywny wizerunek. Aby zbudować silną markę osobistą, należy zadbać o nieustanny rozwój i samodoskonalenie. Warto wesprzeć się też różnymi platformami komunikacyjnymi, takimi jak media społecznościowe. Personal branding na LinkedIn to skuteczny sposób na realizację celów zawodowych, o ile jednak będą to działania odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone.

Personal branding na LinkedIn kluczem do sukcesu? Tak, ale pod pewnymi warunkami

Marka osobista a linkedIn

Silna marka osobista wiąże się z konkretnymi działaniami, które ukierunkowane są na wywołane w umysłach odbiorców odpowiedniego skojarzenia. Personal branding na LinkedIn może znacząco ułatwić odniesienie sukcesu, jednak należy pamiętać, że sama aktywność w mediach społecznościowych nie wystarczy. Aby obecność na LinkedIn przyniosła oczekiwane rezultaty, należy przede wszystkim zweryfikować czy obecni są tam klienci bądź pracodawcy, do których chcemy dotrzeć. Należy również uświadomić sobie, jak wielki zasięg posiada ten serwis oraz ilu użytkowników skupia.

Dlatego, aby personal branding na LinkedIn okazał się skuteczny, nie wystarczy profesjonalne zdjęcie i rozbudowana sieć kontaktów. Konieczne jest również obranie odpowiedniej strategii, która powinna być spójna z obranymi celami biznesowymi. Warto również przeanalizować swoją sytuację zawodową. Personal branding na LinkedIn powinien przybierać inną formę w przypadku przedsiębiorcy, a inną w przypadku kierownika zespołu. Zawsze wymaga on jednak publikowania wartościowych treści, które mogą być albo własne, albo zapożyczone (oczywiście ze wskazaniem źródła). Nie można również zapominać o mierzeniu skuteczności swoich działań m.in. poprzez weryfikowanie tego, które treści cieszą się największym powodzeniem oraz co przyczynia się do większej liczby odwiedzin. Dzięki temu możliwe będzie zoptymalizowanie działań.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]